top of page
  • 作家相片chingwoolung1952

當宮崎🍊遇上辣椒

學牌師父首次做辣椒🌶️醬,實在有d緊張!加上今次仲加左上次响宮崎買既🍊入醬,一定唔能夠有任何閃失!好彩不負眾望,今次嘅辣椒漿好清新呀!😋

#學醬記

77 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page