top of page
  • 作家相片chingwoolung1952

復活蛋🥚

一連4日既復活節假期開始喇💃🏻🕺!為大家送上老舖甜醋復活蛋🥚🥚🥚😋!祝各位老友記復活節快樂🎉

#另類復活蛋 #老舖自家製醬料 #甜醋蛋正 #嘗醬 #老舖推介

45 次查看0 則留言
bottom of page